Izjava o prikupljanju otpada

Loading
loading..

Izjava o prikupljanju otpada

June 12, 2018
admin
No Comments

Ovdje možete preuzeti obrazac o načinu korištenja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada i upute kako ispuniti isti obrazac.

IZJAVA ČISTOĆA

UPUTE ZA PRAVILNO POPUNJAVANJE 2-1

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background