Bošana d.o.o. – VAŽNA OBAVIJEST

Loading
loading..

Bošana d.o.o. – VAŽNA OBAVIJEST

November 11, 2022
admin
No Comments

O B A V I J E S T

Pregledom posuda za reciklabilni komunalni otpad (papir i karton, plastika, biootpad) koje se nalaze na gradskom groblju, uočili smo da se u njima nalazi i druga vrsta komunalnog otpada (miješani komunalni otpad i drugo) koji se ne smije odlagati u navedene posude. Stoga se mole građani i posjetitelji gradskog groblja da ne donose i ne bacaju svoj komunalni otpad iz domaćinstva u posude koje su namijenjene isključivo za određenu vrstu komunalnog otpada na gradskom groblju.

Hvala na razumijevanju,

Bošana d.o.o.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background