Gradska deponija

Loading
loading..

Odlagalište otpada

 

Odlagalište otpada “Baštijunski brig” nalazi se sjeveroistočno od grada Biograda na Moru, na šumskoj površini između Parka prirode “Vransko jezero” i poljoprivrednog dobra “Vrana”. Zauzima površinu od oko 7,6 ha. Otpad se na odlagalište odlaže od 1962. godine i to najvećim dijelom komunalni otpad , te dijelom građevinski i krupni kućni otpad. Na ulazu odlagališta postoji rampa i stražarska kućica, a čuvarska služba je organizirana tijekom 24 sata.

Na odlagalište “Baštijunski brig” odlaže se organizirano prikupljeni otpad sa područja Grada Biograda na Moru i susjednih općina Pakoštane, Sv. Filip Jakov i Pašman. Komunalni otpad se prikuplja u plastičnim vrećama, posudama i kontejnerima različitih veličina. Godišnje se na odlagalište otpada doveze cca. 11.000 tona. Količina otpada na razmatranom području u toku godine ima znatne oscilacije s obzirom na turizam kao važnu gospodarsku granu ovog područja.

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background