Javna rasvjeta

Loading
loading..

Javna rasvjeta

Bošana d.o.o. obavlja i poslove održavanja javne rasvjete. Poslovi održavanju obavljaju se uz pomoć specijalnog vozila sa hidrauličnom radnom platformom, a obavljaju ih djelatnici
educirani za takvu vrstu posla.

Održavanje javne rasvjete sastoji se od poslova redovnog godišnjeg održavanja, hitnih mjesečnih popravaka, nabavke materijala za održavanje, a sve u cilju održavanje kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina.

U slučaju kvara na javnoj rasvjeti, isti možete prijaviti osobno u prostorijama Bošana d.o.o., telefonski na broj 023 364 363 ili na mail info@bosana.hr.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background