Redovna pričuva

Loading
loading..

Redovna Pričuva

 

Pričuva stambene zgrade je novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se plaća obvezno, nužno i drugo održavanje zgrade. Uplata u pričuvu je zakonska obveza suvlasnika. Da bi suvlasnici imali mogućnost održavanja zgrade i plaćanja troškova (hitne intervencije, manji popravci, čišćenje, stubišna rasvjeta, dizala i sl.), plaća se pričuva. Svaki vlasnik posebnog dijela pričuvu plaća mjesečno. Odluku o visini pričuve po jednom četvernom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 2,70 kn/m2, što je zakonski minimum.

Visina pričuve određuje se za svaki stan posebno prema ukupnoj površini stana. Naplatu pričuve organizira i prikuplja upravitelj na žiro-račun zgrade te ju raspoređuje prema potrebi sukladno Zakonu i odluci suvlasnika. Iz pričuve se podmiruju svi obvezni troškovi zgrade te redovno i izvanredno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja. Troškovi koji se plaćaju navedeni su u Zakonu i Uredbi Vlade RH. Suvlasnici mogu odlučiti da se plaćaju i drugi troškovi koji su vezani uz održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Minimalna zajednička pričuva naplaćuje se svim zgradama koje su u prinudnoj upravi, odnosno tamo gdje suvlasnici nisu sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju sa upraviteljem.

Samo zajednički možemo postići da Vaš život u zgradi bude ugodan, a Bošana d.o.o. postane upravitelj po Vašoj mjeri.

 

Bošana d.o.o

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background