Uprava i nadzor

Loading
loading..

Uprava i nadzor

Sjedište uprave društva:
Kralja Petra Svačića 26
Biograd na Moru
Tel/Fax: 023 384 363
Radno vrijeme:
Radnim danom 07:00 – 15:00
Uprava društva:
Direktor: Krunoslav Pešić dipl.oec
e-mail: krunoslav.pesic@bosana.hr
Nadzorni odbor Društva:
Predsjednik Nadzornog odbora: Ivo Stopfer, dipl.oec
Član Nadzornog odbora: Nikola Tomić
Član Nadzornog odbora: Marko Šarić, dipl.ing.prom

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background