Zakonske osnove

Loading
loading..

ZAKONSKE OSNOVE

BOŠANA d.o.o. – RJ ČISTOĆA

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM N.N. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19                                                                 

STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE                      
 N.N. 130/05, 30/09.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U RH ZA RAZDOBLJE 2007-2015  (N.N. 85/07,126/10, 31/11, 46/15)2017-2022  (N.N. 3/17)

UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM   N.N. 50/17, 84/19, 14/20

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM N.N  117/17, 81/20

S poštovanjem

Bošana d.o.o.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background