Gradsko groblje

 


groblje 1Radna jedinica Hortikultura obavlja  poslove održavanja i hortikulturnog uređenja Gradskog groblja, te pružanja pogrebnih usluga. 

Temeljem Zakona o grobljima, te Ugovora o međusobnim pravima i obvezama glede povjeravanja poslova održavanja gradskog groblja u Biogradu na Moru, poslovi upravljanja  grobljima na području Grada povjereni su tvrtci Bošana d.o.o.

Pod poslovima upravljanja jesu: uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja, dodjela grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje grobnice,  vođenje grobnih očevidnika i drugih poslova propisanih zakonom ili ugovorom o povjeravanju poslova.

     Proširenje gradskog groblja

kriz

Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova koji se odnose na preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na području Grada Biograda na Moru dodijeljena je tvrtki: 
LANTANA d.o.o. 

Tel:023/388-260

Mob:091/2050-676