Čistoća

 


cisci ljepsi biogradKomunalnu djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Biograda na Moru obavlja tvrtka "Bošana" d.o.o.u stopostotnom vlasništvu Grada Biograda na Moru.

Gore navedena komunalna djelatnost obavlja se sukladno odredbama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Biogradu na Moru, gradske Odluke o komunalnom redu, Zakona o otpadu, Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa koji uređuju predmetnu djelatnost.

Odvoz komunalnog otpada vrši se organizirano, specijalnim vozilima u dane i vrijeme određeno rasporedom odvoza.

Cijena komunalne usluge utvrđuje se cjenikom sukladno postupku predviđenom Zakonom  o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o zaštiti potrošača.