UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE – KOMPOSTIRANJE JE PRIRODAN NAČIN RECIKLIRANJA

Loading
loading..
BROŠURA

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE – KOMPOSTIRANJE JE PRIRODAN NAČIN RECIKLIRANJA

January 5, 2022
admin
No Comments

BOŠANA d.o.o. – UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE_KOMPOSTIRANJE JE PRIRODAN NAČIN RECIKLIRANJA.pdf

Više od trećine ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad. Prikupljeni ostatci nisu smeće, već su visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta.

Kompostiranje je prirodni ciklus pretvaranja biootpada u plodni humus. Pravilan odabir materijala za kompost te njegovo pravilno odlaganje važni su preduvjeti za proizvodnju visokokvalitetnog komposta. Veći otpadci se tako moraju usitniti (na nekoliko centimetara) radi ubrzavanja razgradnje. Otpad iz vrta i kuhinje se na kompostnu hrpu slaže u slojevima te se lagano zalijeva vodom, ako je potrebno ili dodaju materijali koji upijaju višak vlage.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background