Odvoz i prikupljanje komunalnog otpada

Loading
loading..

Odvoz i prikupljanje komunalnog otpada

Komunalnu djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Biograda na Moru obavlja tvrtka “Bošana” d.o.o.u stopostotnom vlasništvu Grada Biograda na Moru.

Gore navedena komunalna djelatnost obavlja se sukladno odredbama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Biogradu na Moru, gradske Odluke o komunalnom redu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa koji uređuju predmetnu djelatnost.

Odvoz komunalnog otpada vrši se organizirano, specijalnim vozilima u dane i vrijeme određeno rasporedom odvoza. Cijena komunalne usluge utvrđuje se cjenikom sukladno postupku predviđenom Zakonom  o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o zaštiti potrošača.

 

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background