Parking i pauk služba

Loading
loading..

Parking i pauk služba

Trgovačko društvo Bošana d.o.o. provodi organizaciju i naplatu parkinga u Gradu Biogradu na Moru, sukladno odredbama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zona, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru broj 04/2015, 01/2016), te Odluci o organizaciji i načinu naplate parkinga u Gradu Biogradu na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 03/2015).

Zastupljena su dva načina naplate parkiranja i to naplata na otvorenim parkiralištima, te naplata na zatvorenim parkiralištima.

U skladu sa Pravilnikom o lokacijama javnih parkirališta, zona, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru broj 04/2015, 01/2016) naplata se provodi u dva perioda, ljetni i zimski, te se u promatranim periodima primjenjuju različite cijene naplate.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background