Vaš partner

Za čišću
budućnost

Trgovačko društvo “Bošana d.o.o." osnovano je 1999. godine.

Raspored odvoza otpada

Pogledajte trenutni raspored odvoza otpada.

Image

Reciklažno dvorište

Građani mogu otpad samostalno dovesti na reciklažno dvorište. 

Image

Novosti i obavijesti

Prijavite nepravilnosti u našem gradu online!
MOJ-BIOGRAD.HR je projekt grada Biograd na moru čija je svrha interakcija s građanima u vidu prijave i pregleda komunalnih problema u gradu Biogradu.
Gradsko groblje
Radna jedinica Hortikultura obavlja  poslove održavanja i hortikulturnog uređenja Gradskog groblja, te pružanja pogrebnih usluga.

Temeljem Zakona o grobljima, te Ugovora o međusobnim pravima i obvezama glede povjeravanja poslova održavanja gradskog groblja u Biogradu na Moru, poslovi upravljanja  grobljima na području Grada povjereni su tvrtci Bošana d.o.o.
Čišćenje javnih površina

Pored usluga prikupljanja i odvoza smeća, radna jedinica Čistoća vrši i usluge pometanja i pranja javnih površina i povremenih čišćenja plaža.

Parking

U Gradu Biogradu organizacija i naplata parkiranja provodi se temeljem Pravilnika objavljenog u Službenom glasniku Grada Biograda

Preuzmite inicijativu

Rado slušamo Vaše prijedloge

Ispunite sva obavezna polja
Ispunite sva obavezna polja
Adresa
Kralja Petra Svačića 26
23 210 Biograd na Moru
Telefon
+385 23 384 363
Email
info@bosana.hr

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr