• DOBRODOŠLI
  • SURAĐUJMO ZAJEDNO!
  • ZA BOLJI I ZADOVOLJNIJI BIOGRAD!
Bošana d.o.o. - komunalno poduzeće

Dobrodošli na naše stranice. Molimo vas pratite naše obavijesti!

Provjerite naše usluge

Najnovije vijesti

Bošana d.o.o. – VAŽNA OBAVIJEST

O B A V I J E S T Pregledom posuda za reciklabilni komunalni otpad (papir i karton, plastika, biootpad) koje se nalaze na gradskom groblju, uočili smo da se u njima nalazi i druga vrsta komunalnog otpada (miješani komunalni otpad i drugo) koji se ne smije odlagati u navedene posude. Stoga se mole građani

Nov 11, 2022 Admin

CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U PRIMJENI OD _01.01.2023. GODINE

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u primjeni od _01.01.2023. godine ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 106/22 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru br. 02/22)

Nov 10, 2022 Admin

Prijavite nepravilnosti u našem gradu online!

MOJ-BIOGRAD.HR
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background