BOŠANA D.O.O.

EU projekti

Unaprjeđenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada komunalnog poduzeća Bošana d.o.o. (KK.06.3.1.18.0137)
Korisnik
Bošana d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
1.161.703,33 kn
Bespovratna sredstva (EU):
987.447,83 kn
Intenzitet potpore:
85%
Program:
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Razdoblje provedbe projekta:
22.2.2021 – 22.2.2022.
Cilj projekta:
Povećanje količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i povećanje broja komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada čime će se doprinijeti oporabi otpada i konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
 
Sažetak:
Projektom "Unaprjeđenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada komunalnog poduzeća Bošana d.o.o." nastoji se unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpadom na području Grada Biograda na Moru. Nabavom komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada i provedbom informativno-izobraznih aktivnosti doprinijet će se stopi odvojenog prikupljanja otpada na području Biograda na Moru, smanjit će se emisije štetnih plinova, poboljšat će se higijensko-sanitarni uvjeti za lokalno stanovništvo i unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpadom, što će posljedično doprinijeti smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno zaštiti okoliša kao čimbeniku održivog razvoja.
Kontakt osoba: Krunoslav Pešić
E-mail: krunoslav.pesic@bosana.hr
Tel: +385 23 384 363
Preuzmite:
Image

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr