Za svijetli Biograd

Javna rasvjeta

Bošana d.o.o. obavlja i poslove održavanja javne rasvjete. Poslovi održavanju obavljaju se uz pomoć specijalnog vozila sa hidrauličnom radnom platformom, a obavljaju ih djelatnici educirani za takvu vrstu posla.

Održavanje javne rasvjete sastoji se od poslova redovnog godišnjeg održavanja, hitnih mjesečnih popravaka, nabavke materijala za održavanje, a sve u cilju održavanje kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina.

U slučaju kvara na javnoj rasvjeti, isti možete prijaviti osobno u prostorijama Bošana d.o.o. ili na:
Telefon 023 364 363 ili mail info@bosana.hr
Image

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr