Cjenik usluga u športskoj lučici jaz

Dizalica

Usluga korištenja dizalice (jedna operacija)

Naziv usluge

Cijena u kunama

Cijena u eurima

Brod ≤ 4,99 METARA

200,00

26,55

BROD 5,00 – 5,99 METARA

250,00

33,18

BROD 6,00 – 6,99 METARA

300,00

39,82

BROD 7,00 – 7,99 METARA

500,00

66,36

BROD 8,00 – 8,99 METARA

650,00

86,27

BROD 9,00 – 10,00 METARA

850,00

112,82

Usluga pranja broda

Naziv usluge

Cijena u kunama

Cijena u eurima

BROD ≤ 5,99 METARA

100,00

13,27

BROD 6,00 – 6,99 METARA

120,00

15,93

BROD 7,00 – 7,99 METARA

150,00

19,91

BROD 8,00 – 8,99 METARA

200,00

26,55

BROD 9,00 – 10,00 METARA

250,00

33,18

Ostale usluge

Naziv usluge

Cijena u kunama

Cijena u eurima

USLUGA DIZANJA MOTORA

100,00

13,27

USLUGA ISTEZANJA BRODA NA SLIP

150,00

15,93

UPOTREBA DIZALICE ZA JET SKI

200,00

26,55

UPOTREBA SLIPA ZA JET SKI

100,00

13,27

PRANJE SKUTERA

100,00

13,27

SUHI VEZ DNEVNO

25,00

3,32

U cijenu je uključen PDV.

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr