Javna nabava

Loading
loading..

Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji samostalno ne stječu financijska sredstva nego su neposredni ili posredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova ili usluga.

Ciljevi javne nabave:

  • kratkoročni ili primarni: racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava
  • dugoročni ili sekundarni: sprječavanje korupcije i kriminala, pozitivni utjecaj na gospodarski rast, razvoj i zapošljavanje (poticanje tržišnih natjecanja, promicanje izvrsnosti), unapređivanje upravljanja javnim financijama, očuvanje okoliša, pravna sigurnost i drugo.

U javnoj nabavi susreću se dva bitna segmenta državne ekonomije: javni sektor kao naručitelj i privatni sektor kao ponuditelj.
Javni naručitelji u Republici Hrvatskoj mogu biti

  • državna tijela Republike Hrvatske
  • jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave
  • pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, a koje nemaju industrijski ni trgovački značaj
  • udruge koje su osnovale državna tijela ili jedinice lokalne samouprave

U Republici Hrvatskoj područje javne nabave regulira Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), koji je uvelike uzeo u obzir odredbe prava Europske Unije u području javne nabave. Ovim se Zakonom uređuju:

  1. postupci javne nabave svih vrijednosti, u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama,
  2. nadležnosti tijela nadležno za sustav javne nabave i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,
  3. pravna zaštita u svezi s postupcima javne nabave

Plan nabave 2018

Izmjena plana nabave 2018

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background