Važna obavijest

O B A V I J E S T
 

Pregledom posuda za reciklabilni komunalni otpad (papir i karton, plastika, biootpad) koje se nalaze na gradskom groblju, uočili smo da se u njima nalazi i druga vrsta komunalnog otpada (miješani komunalni otpad i drugo) koji se ne smije odlagati u navedene posude. Stoga se mole građani i posjetitelji gradskog groblja da ne donose i ne bacaju svoj komunalni otpad iz domaćinstva u posude koje su namijenjene isključivo za određenu vrstu komunalnog otpada na gradskom groblju.

Hvala na razumijevanju,

Bošana d.o.o.

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr