BOŠANA D.O.O.

Uprava i nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva ima tri člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.

Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova zaposlenih u službama Društva.
Sjedište uprave društva
Kralja Petra Svačića 26
Tel/Fax: 023 384 363
Radni dan
07:00-15:00
Uprava društva
Direktor: Krunoslav Pešić dipl. oec.
Nadzorni odbor Društva
Predsjednica: Ljubica Budan
Zamjenik predsjednice: Nikola Tomić
Član: Marko Šarić, dipl.ing.prom.
Uloga Nadzornog odbora:
 • Nadzire vođenje poslova Društva
 • Donosi godišnje programe rada, poslovanja i razvoja
Nadzorni odbor odlučuje o:
 • Pravnom prometu imovinom i davanju iste u zakup
 • Prodajnim cijenama komunalnih i drugih usluga
 • Zajedničkom osiguranju uvjeta i sredstva za realizaciju vanjskotrgovinskih i deviznih poslova
 • Zaduživanju društva za kredite i druga sredstva
 • Izvorima sredstava za ostvarivanje programa razvoja
 • Organizaciji Društva
 • Zahtjevima za uplatama temeljnih uloga
 • Postupcima drugog stupnja iz radnog prava
 • Donosi opće akte Društva, te odlučuje o drugim pitanjima koja su mu dana u nadležnost u skladu s zakonom i općim aktima Društva.

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr