Raspored komunalnog otpada

bosana24

Preuzmite raspored na ovoj poveznici

Komunalni otpad

Plastična ambalaža

Biootpad

Papir i karton

Tetrapak

Pravilo razvrstavanje komunalnog otpada

Papir

Otpadni papir je vrijedna sirovina. Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka te štedi deponijski prostor. Ako odvojeno prikupimo i recikliramo 1 tonu otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala!

  • tetrapak, novine, časopisi, prospekti, katalozi, pisma, bilježnice, knjige, kartoni, uredski papir i vrečice od papira
  • najlonske vrečice, papirnate maramice, plastična i višenajlonska ambalaža, plastificirani i metalizirani papir
Image
Staklo

Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.) energije, i odlagališnog prostora te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla. 

  • prazne boce i staklenke svih boja (bez zatvarača i čepova) te ostale vrste stakla
  • prozorsko staklo, keramika, žarulje, flourescentne svjetiljke, porculan, armirano staklo, kristalno i automobilsko staklo
Image
Plastika

Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada. Za 1 kg PET-a (materijal iz kojeg su izrađene boce za napitke) treba utrošiti 1,9 kg nafte! Recikliranjem plastike se, osim skupog deponijskog prostora, štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

  • prazne boce bezalkoholnih pića i napitaka, omekšivaća, prehrambenih proizvoda te sva ambalaža koja ima sljedeće oznake
     pet1
  • plastična ambalaža motornih ulja, pesticida, herbicida, otrova i sl.
Image
Biootpad

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja.

  • ostaci voća i povrća, pokošena trava i korov, ljuske jaja, ostaci biljaka, usitnjeno suho gradnje i lišće, piljevina i ostaci voćaka
  • tekući ostaci kuhane hrane, meso, riba, kosti, koža, mliječni proizvodi, ulja i masti
Image

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr