ribarnica i tržnica

Gradska tržnica

Investitor
Grad Biograd na Moru
Investicija
Oko 13 milijuna kuna (ribarnica 6 milijuna, tržnica 7 milijuna)
Završetak
Do ljeta
Rezultat
Potpuno izgrađena ribarnica i tržnica prema svim minimalno tehničkim uvjetima, prema svim EU standardima
Tržnica
Potpuno natkrivena da se omoguće bolji uvjeti za prodavače i kupce
Ribarnica
Potpuno izgrađena ribarnica i tržnica prema svim minimalno tehničkim uvjetima, prema svim EU standardima

Cjenik

Zelena tržnica

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena u kunama

Cijena u eurima

Godišnja pretplata za stolove br. 1,7,13,18,23,27,31,36,41,46,51,56

godišnje

6.400,00

849,43

Godišnja pretplata za stolove br. 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20, 21,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,37, 38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,52,53, 54,55,57,58

godišnje

3.200,00

424,71

Dnevna cijena prodajnog mjesta (za korisnike sa ugovornom obvezom)

dan

20,00

2,66

Dnevna cijena prodajnog mjesta (za korisnike bez ugovorne obveze)

dan

40,00

5,31

Korištenje vage - tržnica

dnevno

8,00

1,06

Korištenje suncobrana

dnevno

12,00

1,59

Cjenik

Ribarnica

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena u kunama

Cijena u eurima

Godišnja pretplata za stolove br. 1 - 9

godišnje

6.400,00

894,43

Dnevna cijena prodajnog mjesta (za korisnike bez ugovorne obveze)

dan

80,00

10,62

Dnevna cijena prodajnog mjesta (za korisnike s ugovornom obvezom)

dan

40,00

5,31

Korištenje vage - ribarnica

dnevno

16,00

2,12

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr