Transparentno i javno

ZAKONI

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

PRAVILNICI

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12)
  • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06109/12)

UREDBE

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15, 7/20 i 140/20)
  • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN  97/157/20 i 140/20)

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr